ขายเรือ yamaha f15 เครื่อง 50แรง(ขายแล้ว)

เรือ 15ฟุตเครื่อง 50แรงสวยๆ ทริมไฟฟ้า พร้อมทดสอบลงน้ำ ราคา 138000 บาท โทร 0816130157

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s